Zelfliefde is Egoïstisch. Punt.

Zelfliefde is Egoïstisch. Punt.

Zelfliefde en onbaatzuchtige partnerliefde worden vaak voorgesteld als tegenpolen. Als je voor jezelf ‘kiest’, dan zou je partner tekort komen, zou je egoïstisch zijn of….GOD forbid een ‘bitch’. Maar is dat nu echt zo? Kunnen Zelfliefde en gerichtheid op een ander ook...